ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்கா தளங்கள் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் -வீடியோ

Spread the love

ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்கா தளங்கள் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் -வீடியோ

ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்கா இராணுவ தளங்கள் மீது

ஏவுகணை தாக்குதல் மேற்கொள்ள பட்டுள்ளது

இங்கு இடம்பெற்ற இந்த தாக்குதலில் ஏற்பட்ட சேத

விபரங்கள் உடனடியாக வெளியாகவில்லை

மேலதிக தகவல் கீழ் உள்ள காணொளியில் பார்க்கவும்

ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்கா தளங்கள்

Spread the love