இஸ்ரேலிய இராணுவத்தால் உருவாக்க பட்டுள்ள புதிய Unit 9900 என்ற உளவு படை


இஸ்ரேலிய இராணுவத்தால் உருவாக்க பட்டுள்ள புதிய Unit 9900 என்ற உளவு படை

இஸ்ரேலிய பாதுகாப்பு அமிச்சினால் தற்போது புதிய Unit 9900 என்ற குறியீட்டு

பெயர் கொண்ட புதிய சிறப்பு உளவுத்துறை படை ஒன்று உருவாக்க பட்டுள்ளது

உலகில் மொசாட் என அழைக்க படும் இஸ்ரேல் உளவுத்துறையினர் மிக சிறந்த புலனாய்வாளர்கள் என பெயர் பெற்று இருக்கும்

பொழுது தற்பொழுது இந்த விசேட படையினர் உருவாக்க பட்டுள்ளனர்

இவர்கள் நாட்டுக்குள் நிலவும் ,எதிரி நாடுகளின் ஊடுருவல் மற்றும் அதன் தற்காப்பு தொடர்பில் அதிக கவனம் செலுத்தும்

மேலும் தமது நாட்டின் மீது மேற்கொள்ள படவுள்ள எதிரி நாடுகளின் தாக்குதல்களை

இந்த அணியினர் முறியடித்து நாட்டை காப்பாற்றி கொள்வார்கள் என தெரிவிக்க படுகிறது

இஸ்ரல் கூறுவது போல ஈரான் ,கிஸ் புல்லாக்கள் நகர்வினையும் தாக்குதல்களையும்

முறியடிக்க முடியுமா என்ற கேள்வியே பரவலாக முன் வைக்க படுகிறது

வரும் காலங்களில் இந்த புதிய உளவுத்துறையினர் நடவடிக்கை உலக நாடுகள் முன் விரித்து வைக்க படும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை

இஸ்ரேலிய இராணுவத்தால்
இஸ்ரேலிய இராணுவத்தால்