இலங்கை பாராளுமன்ற லிப்டுக்குள் சிக்கிய எம்பிக்கள்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இலங்கை பாராளுமன்ற லிப்டுக்குள் சிக்கிய எம்பிக்கள்

இலங்கையின் பாரளுமனறதுக்குள் பயணித்த எம்பிக்கள் லிப்ட் வழியாக செல்ல முற்பட்டுள்ளனர்


அப்போது அது மின்சாரம் தடை பட்டதால் இசெயல் இழந்துள்ளது ; அதற்குள் இரண்டு எம்பிக்கள் சிக்கினார்

இப்போதாவது மக்கள் படும் அவலத்தை இந்த எம்பிக்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள் என நம்பலாம்


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply