இந்தியா பாகிஸ்தான் இராணுவம் மோதல் – 2 இந்தியா இராணுவம் பலி


இந்தியா பாகிஸ்தான் இராணுவம் மோதல் – 2 இந்தியா இராணுவம் பலி

இந்தியா கஸ்மீர் ர பகுதியில் பாகிஸ்தான் இராணுவம் மற்றும் இந்தியா

படைகளுக்கு இடையில் இடம் பெற்ற மோதல்களில் சிக்கி இரண்டு இந்தியா சிப்பாய்கள் பலியாகியுள்ளனர்

இந்திய இராணுவத்திற்கு எதிராக சீனா பாக்கிஸ்தான் முறுகல் நிலையில்

உள்ளதும் மோதல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்ற செயல்கள் நாடுகளுக்கு இடையில் பெரும் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது