ஆசிரியர் எம்.ரமேஸ்காந் அவர்களின் நுவரெலியா கலாளயத்தின் பரத நாட்டிய அரகேற்றம்

Spread the love

ஆசிரியர் எம்.ரமேஸ்காந் அவர்களின் நுவரெலியா கலாளயத்தின் பரத நாட்டிய அரகேற்றம்

ஆசிரியர் எம்.ரமேஸ்காந் அவர்களின் நுவரெலியா கலாளயத்தின் பரத நாட்டிய அரகேற்றம் நுவரெலியா சினிசிட்டா மண்டபத்தில் நடைபெற்றது . இந் நிகழ்விற்கு

பிரதம அதிதியாக நுவரெலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மலையக மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் பிரதி தலைவரும்

முன்னால் அமைச்சருமான கலாநிதி வே.இராதாகிருஸ்ணன் கலந்துக் கொண்டதுடன் பெரும் தொகையான பார்வையாளர்களும் கலந்துக் கொண்டனர்

ஆசிரியர் எம்.ரமேஸ்காந் அவர்களின்

Spread the love