அவுஸ்ரேலியா கடலில் கரைய ஒதுங்கிய 250 திமிங்கலம் – video


அவுஸ்ரேலியா கடலில் கரைய ஒதுங்கிய 250 திமிங்கலம் – video

அவுஸ்ரேலியா கடற்பரப்பில் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட திமிங்கலங்கள்

திடீரென கரை ஒதுங்கியுள்ளன
இந்த திமிங்கலங்கள்

இவ்வாறு ஏன் திடீரென வருகை தந்தன என்பது தொடர்பில் கடல் சார்

ஆய்வியல் நிபுணர்கள் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

இவ்விதம் ஒதுங்குவதால் பெரும் கடல் பேரிடர் இடம் பெற கூடும் என அஞ்ச படுகிறது

அவ்விதம் எனின் சுனாமி வருவதற்குரிய வாய்ப்பு உள்ளதா …?