அலெக்ஸ்சாவில் பாரிய நில நடுக்கம் – தப்பிய சுனாமி


அலெக்ஸ்சாவில் பாரிய நில நடுக்கம் – தப்பிய சுனாமி

அலெக்ஸ்சா கடல் பகுதியில் 7,5 அளவில் பாரிய நிலநடுக்கம்

ஏற்பட்டுள்ளது ,இது சுனாமி தாக்குதலை ஏற்படுத்தும் வல்லமை

பொருந்தியதாக உள்ளது ,எனினும் எதிர்பார்த்தது போலவே சுனாமி பெருகவில்லை

இதனால் இழப்புக்கள் தடுக்க பட்டது ,எனினும் இந்த நில

நடுக்கத்தில் ஏற்பட்ட சேத விபரங்கள் உடனடியாக தெரியவரவில்லை

மக்கள் சுனாமி ஏற்படும் என எதிர் பார்ப்பதால் ,அங்கு பீதி நிலவுகிறது