அமெரிக்கா வாஷிங்கடனில் 7.000 இராணுவம் குவிப்பு – வீதிகளில் இராணுவம்

இராணுவம்

அமெரிக்கா வாஷிங்கடனில் 7.000 இராணுவம் குவிப்பு – வீதிகளில் இராணுவம்

அமெரிக்காவில் டிரம்ப் பதவி பறிபோன நிலையில் அங்கு பெரும் பதட்டம்

நிலவியது ,இதனை அடுத்து தற்பொழுது
வாஷிங்க்டன்

பகுதியில் தொடர்ந்து ஏழாயிரம் இராணுவத்தினர் குவிக்க பட்டு காவல் கடமையில் ஈடு படுத்த பட்டுள்ளனர்

இவர்கள் எதிர்வரும் பங்குனி மாதம் விரை இவ்வாறு நிலை நிறுத்த

படுவார்கள் என தெரிவிக்க படுகிறது

இராணுவம்
இராணுவம்
Spread the love