அமெரிக்கா வலையில் இலங்கை – சிக்கியது எப்படி தெரியுமா ..?

Spread the love

அமெரிக்கா வலையில் இலங்கை – சிக்கியது எப்படி தெரியுமா ..?

அமெரிக்காவின் வலையில் ,அதனை பொறிக்குள்சிக்கியுள்ள ,இலங்கை நடக்க போகும் அந்த பேராபத்து .

என்ன நம்பவில்லையா…? ,இங்கே சுட்டி காட்ட படும் விடயத்தை இறந்த கால் நிகழ்வுடன் விளக்குகிறது இந்த

நீண்ட தொடர் காணொளி முடிவை கேளுங்கள்

விடயத்தின் ஆழத்தை காதில் போடுங்கள்


Spread the love