15 மாணவனை கற்பழித்த டீச்சர்
Posted in குற்றம் பிரித்தானிய செய்தி மூன்றாம் செய்தி

15 வயது மாணவனை கற்பழித்த டீச்சர் – பிரிட்டனில் நடந்த பயங்கரம்

15 வயது மாணவனை கற்பழித்த டீச்சர் – பிரிட்டனில் நடந்த பயங்கரம் பிரிட்டனில் அதி உயர் பாடசாலை ஒன்றில் டீச்சராக பணியாற்றி வந்த திருமணம் முடித்த முப்பத்தி மூன்று வயதுடைய டீச்சர் ஒருவர் தனது…

Continue Reading...