மூட்டுவலி
Posted in மருத்துவம்

பெண்களை முடக்கிப்போடும் மூட்டுவலி

பெண்களை முடக்கிப்போடும் மூட்டுவலி பொதுவாக வயதானவர்கள்தான் மூட்டுவலியால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். 60 வயதைக் கடந்த பெண்களுக்கு இதன் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. அதற்கு மூட்டு தேய்மானம் முக்கிய காரணமாக அமைகிறது. பெண்களை முடக்கிப்போடும் மூட்டுவலி……

Continue Reading...