முடிந்தால் வென்று பார்
Posted in கவிதைகள்

முடிந்தால் வென்று பார் …!

முடிந்தால் வென்று பார் …! தொங்கும் பதாகையில்தொல்லை நீங்கிடுமா ..?தங்கள் மொழி வாக்குதமிழரில் பலித்திடுமா ..? கருணை அம்மானேகாட்டி கொடுத்தவரேவீடுகள் தேடுகின்றீர்விவரம் என்னாச்சு ..? அறிவில் பூத்தவராம்அகிலத்தில் மூத்தவராம்தொங்கும் பட்டியலில்தொலையா இருப்பவராம் …. கறுப்பு…

Continue Reading...