காங்கேசன்துறை துறைமுக அபிவிருத்திக்காக 45 மில்லியன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

காங்கேசன்துறை துறைமுக அபிவிருத்திக்காக 45 மில்லியன்

,

Continue Reading... காங்கேசன்துறை துறைமுக அபிவிருத்திக்காக 45 மில்லியன்
பிரிட்டன் பணம் பெரும் வீழ்ச்சி வரலாற்று சாதனை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையின் பாதுகாப்புக்கு பல மில்லியன் ஒதுக்கு

,

Continue Reading... இலங்கையின் பாதுகாப்புக்கு பல மில்லியன் ஒதுக்கு
Posted in இலங்கை செய்திகள் கொழும்பு

இலங்கைக்கு 203 மில்லியன் வழங்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி

இலங்கைக்கு 203 மில்லியன் வழங்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி இலங்கைக்கு ஆசிய அபிவிருத்தி…

Continue Reading... இலங்கைக்கு 203 மில்லியன் வழங்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி
பிரிட்டனில் லொத்தரியில் 20 மில்லியனை அள்ளி சென்ற நபர்
Posted in உலக செய்திகள் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் லொத்தரியில் 20 மில்லியனை அள்ளி சென்ற நபர்

பிரிட்டனில் லொத்தரியில் 20 மில்லியனை அள்ளி சென்ற நபர் பிரிட்டனில் இடம்பெற்ற லொத்தரி…

Continue Reading... பிரிட்டனில் லொத்தரியில் 20 மில்லியனை அள்ளி சென்ற நபர்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நீதிமன்றில் மகிந்த மகன் நாமல்-70 மில்லியன் ரூபாய் முறைகேடு-

நீதிமன்றில் மகிந்த மகன் நாமல்-70 மில்லியன் ரூபாய் முறைகேடு- பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல்…

Continue Reading... நீதிமன்றில் மகிந்த மகன் நாமல்-70 மில்லியன் ரூபாய் முறைகேடு-
Posted in இலங்கை செய்திகள்

115 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான மருந்துகள் அன்பளிப்பு செய்த பிரான்ஸ்

115 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான மருந்துகள் அன்பளிப்பு செய்த பிரான்ஸ் இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள…

Continue Reading... 115 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான மருந்துகள் அன்பளிப்பு செய்த பிரான்ஸ்
Posted in latest news உலக செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

உக்கிரேன் போரில் நாள் ஒன்றுக்கு ரசியா 300 மில்லியன் டொலர் செலவு

உக்கிரேன் போரில் நாள் ஒன்றுக்கு ரசியா 300 மில்லியன் டொலர் செலவு உக்கிரேன்…

Continue Reading... உக்கிரேன் போரில் நாள் ஒன்றுக்கு ரசியா 300 மில்லியன் டொலர் செலவு
Posted in இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

போதைப்பொருள் விற்பனை-60 மில்லியன் ரூபாய் பறிமுதல்

போதைப்பொருள் விற்பனை-60 மில்லியன் ரூபாய் பறிமுதல் போதைப்பொருள் விற்பனையால் ஈட்டப்பட்ட வருமானம் என்று…

Continue Reading... போதைப்பொருள் விற்பனை-60 மில்லியன் ரூபாய் பறிமுதல்