பயிற்சிகள்
Posted in srilanka news இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

இலங்கை கடலோர பாதுகாப்பு படைக்கு சர்வதேச பயிற்சிகள்

இலங்கை கடலோர பாதுகாப்பு படைக்கு சர்வதேச பயிற்சிகள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் போதைப்பொருள் மற்றும் குற்றவியல் அலுவலகம் மற்றும் மிரிஸ்ஸ உயர் பயிற்சி நிலையம் ஆகியவற்றின் உலகளாவிய கடல்சார் குற்றத் தடுப்பு திட்டம் நடத்திய…

Continue Reading...