நாளை அழுவாய் ..
Posted in கவிதைகள்

நாளை அழுவாய் ….!

நாளை அழுவாய் ….! அத்தை கருப்பையிலஅவ தாரம் எடுத்தவளேஉன்னை நான் மணக்கஉரிமம் தந்து விடு வெத்தலையா நீ சிவக்கவேகி மனம் துடிக்கஒத்தையில தவிப்பவளேஉனை சுமக்க நான் வரவா? உருகும் பனி மலையேஉதயத்தை துரத்திட வா…

Continue Reading...