நான் வாழ நீ வேண்டும்
Posted in கவிதைகள்

நான் வாழ நீ வேண்டும் …!

நான் வாழ நீ வேண்டும் …! தொட்டு தொட்டு பேசும் விழிதொடாமலே சிரிக்கும் கன்ன குழிஉன்னில் கண்டு வியந்தேனேஉள்ளம் இதை தொலைத்தேனே கஞ்சம் இல்லா கொஞ்சும் மொழிகட்டி தழுவும் பிஞ்சு விழிதொட்டு பேசும் எண்ணத்திலேதொடாது…

Continue Reading...