சாதாரண உடையில்
Posted in srilanka news இலங்கை செய்திகள்

பயணக் கட்டுப்பாடுகள்- 20,000 பொலிசார் கடமையில்

பயணக் கட்டுப்பாடுகள்- 20,000 பொலிசார் கடமையில் பயணக் கட்டுப்பாடுகள் மீண்டும் நடைமுறைக்கு வருவதால் பொசன் போயா தினத்தில் 20,000 பொலிசார் கடமையில் ஈடுபடவுள்ளனர் வீடுகளில் தங்கி இருந்து மத வழிபாடுகளை அனுஷ்டிக்குமாறு பொலிஸ் ஊடகப்…

Continue Reading...