சிறுநீரில் கற்கள்
Posted in breking news மருத்துவம்

சிறுநீரில் கற்கள் உருவாகாமல் தடுக்க இதை சாப்பிடுங்க

சிறுநீரில் கற்கள் உருவாகாமல் தடுக்க இதை சாப்பிடுங்க சிறுநீரில் கற்கள் உருவாகாமல் இருக்க செலரி தண்டு பயன்படுகிறது. வாரத்திற்கு நான்கு நாள்களாவது செலரியைச் சமையலில் சேர்த்தால் சிறுநீரகத்தில் கற்கள் ஏற்படாது. கற்கள் இருந்தாலும் இது…

Continue Reading...