காமாஸ் ஏவுகணை
Posted in top news உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

இஸ்ரேல் உலங்குவானூர்திகள் மீது காமாஸ் ஏவுகணை தாக்குதல் –

இஸ்ரேல் உலங்குவானூர்திகள் மீது காமாஸ் ஏவுகணை தாக்குதல் – ஈரான் இரண்டாம் நிலை தலைவரும் முக்கிய தளபதிகியுமாக விளங்கிய சுலைமானி அவர்கள் ஈராக்கில் வைத்து அமெரிக்கா , இஸ்ரேல் கூட்டு தாக்குதலில் படுகொலை செய்ய…

Continue Reading...