காமாஸ் ஆயுத கடத்தல்
Posted in top news உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

காமாஸ் ஆயுத கடத்தல் நபரை போட்டு தள்ளிய -மொஸாட் – காட்டிக் கொடுத்தவரை தூக்கிய புலிகள்

காமாஸ் ஆயுத கடத்தல் நபரை போட்டு தள்ளிய -மொஸாட் – காட்டிக் கொடுத்தவரை தூக்கிய புலிகள் கமாஸ் போராளிகள் சர்வதேச ரீதியில் செயல் பட்டு வருகின்றன ,இவர்களே குறித்த போராளிகள் அமைப்பிற்கு சர்வதேச ரீதியில்…

Continue Reading...