ஏமான் இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

சவூதி மீது கடும் தாக்குதல் நடத்துவோம் – ஏமான் இராணுவம் எச்சரிக்கை

சவூதி மீது கடும் தாக்குதல் நடத்துவோம் – எஏமான் இராணுவம் எச்சரிக்கை ஏமான் நாட்டில் சவுதி ஆதரவு படைகளினால் அபகரிக்க பட்டுள்ள தெற்கு மற்றும் Shabwa மாகாணத்தை தம்மிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் அது தவறின்…

Continue Reading...