ஏன் துரோகம்
Posted in கவிதைகள்

ஏன் துரோகம் செய்தாய் …?

ஏன் துரோகம் செய்தாய் …? சொந்தம் என்று சொல்லநீயும் எனக்கு இல்லபந்த பாசம் காட்டயாரும் இல்ல வீட்ட நம்பி உன்னை வந்தேனேநாள் கணக்காய் நடந்தேனேவெம்பி அழ வைத்தாயேவேதனையை தந்தாயே வாழும் காலம் கொஞ்சம்ஆளும் காலம்…

Continue Reading...