உபவாசம்
Posted in மருத்துவம்

உபவாசம் இருப்பதால் உடல் எடை குறையுமா?

உபவாசம் இருப்பதால் உடல் எடை குறையுமா? உடல் எடையைக் குறைப்பதற்காக உபவாசம் முறையைப் பின்பற்றுவது பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தலாம். உணவு உண்ணாமல், தண்ணீர் பருகாமல் இருப்பது உடலில் நீர் வறட்சியை உண்டாக்கும். பெண்களின்…

Continue Reading...