ஆப்பிளை
Posted in பரபரப்பு செய்தி மருத்துவம்

ஆப்பிளை தோலோடு சாப்பிடுவது ஆபத்தா?

ஆப்பிளை தோலோடு சாப்பிடுவது ஆபத்தா? உண்மையிலேயே ஆப்பிளின் தோல் விஷத்தன்மை கொண்டதா..? ஆப்பிள் மீது பூசப்படும் மெழுகை நீக்கும் வழிகளை தெரிந்துகொள்ள இந்த பதிவை பார்க்கலாம். ஆப்பிளை தோலோடு சாப்பிடுவது ஆபத்தா? ஆப்பிள் மீது…

Continue Reading...