12 வயது சிறுமியை குத்தி கொன்ற 14 வயது வாலிபன்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

12 வயது சிறுமியை குத்தி கொன்ற 14 வயது வாலிபன்

பிரிட்டன் லிவர்பூல் பகுதியில் 12 வயது சிறுமி ஒருத்தியை 14 வயதுடைய சிறுவன் குற்றி கொலை செய்துள்ளான்

மேற்படி கொலையுடன் தொடர்புடைய சிறுவன் கைது செய்ய பட்டு நீதி விசாரணைக்கு

உட்படுத்த பட்டுள்ளான் ,இதே நாட்டில் இவ்விதமான சம்பவங்கள் அதிகரித்து செல்கின்றமை

குறிப்பிட தக்கது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply