சிரியா துருக்கி உளவுத்துறை தலைவர்கள் திடீர் சந்திப்பு

சிரியா துருக்கி உளவுத்துறை தலைவர்கள் திடீர் சந்திப்பு
இதனை share செய்யுங்கள்

சிரியா துருக்கி உளவுத்துறை தலைவர்கள் திடீர் சந்திப்பு

சிரியா மற்றும் துருக்கி உளவுத்துறை தலைவர்கள் .சிரியா தலைநகரில் சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர் .

துருக்கி மற்றும் சிரியாவுக்கு இடையில் ,சிறந்த கூட்டுறவை பேணும் பேச்சாக இது பார்க்க படுகிறது .

இரு நாடுகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று உறவாடி ,நிலவி வரும் பிரச்னைக்குகளுக்கு தீர்வு காணும் முகமாக இந்த பேச்சு வார்த்தை அமைந்துள்ளது .

ரசியாவின் ஏற்பாட்டில் இந்த சந்திப்பு இடம்பெற்றுள்ளது .


சிரியாவின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளை நோக்கி ,துருக்கிய இராணுவம் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது .

சிரியா துருக்கி உளவுத்துறை தலைவர்கள் திடீர் சந்திப்பு

இவ்வாறான கால பகுதியில் ,ரசியா ஏற்பாட்டில் சிரியா துருக்கி நாட்டு உளவுத்துறை தலைவர்கள் சந்தித்து ,
பேசியுள்ளது ,திடீர் திருப்பத்தை காண்பித்துள்ளது .

குருதீஸ் போராளிகளுக்கு ஆதரவாக ,சிரியா செயல் பட்டு வருகிறது .

என்கின்ற குற்ற சட்டடை துருக்கி முன்வைத்து குருதீஸ் போராளிகள் மீது தாக்குதலை நடத்திய வண்ணம் உள்ளது .

அவ்வாறன பெரும் போர்க்களத்தை திறந்த விட்டுள்ள துருக்கியுடன் சிரியா உளவுத்துறை தலைவர் பேச்சில் ஈடுபட்டுளளார்

சிரியாவை அடி பணிய வைக்கும் முயற்சியா ,அல்லது இணக்க பாட்டுடன் சேர்ந்து பயணிக்கும் திறன்
வாய்ந்த நிலைப்பாட்டு கொள்கையா என்பதை வரும் கால நகர்வுகளை வைத்து அனுமானிக்க முடியும் .


இதனை share செய்யுங்கள்

Author: tamil cook