மாவீரர் நாளினை மதிக்காத வரை – இலங்கையில் நல்லிணக்கம் ஏற்படாது-சிறிதரன்

இதனை SHARE பண்ணுங்க


மாவீரர் நாளினை மதிக்காத வரை – இலங்கையில் நல்லிணக்கம் ஏற்படாது

இலங்கையில் இறந்த மாவீரர்களை நினைவு கூற இலங்கை ஆளும் அரசுகள் தடை விதித்து

வருகின்றன இவ்வாறு இவர்கள் செல்வார்கள் ஆயின் நாட்டில் எவ்வாறு நல்லிணக்கத்தை

ஏற்படுத்த முடியும் என


சிறிதரன் எம்பி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் .


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply