மட்டக்களப்பு 3 தேர்தல் தொகுதி – முடிவுகள் 1 வெளியாகின கூட்டமைப்பு


மட்டக்களப்பு 3 தேர்தல் தொகுதி – முடிவுகள்

மட்டக்களப்பு மாவட்ட பட்டிருப்பு தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்:

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி-26498
தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள்- 16308
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 7671
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி – 3525