பிரான்ஸ் அதிபருக்கு மண்டை பழுது – துருக்கிய அதிபர் தாக்குதல்


பிரான்ஸ் அதிபருக்கு மண்டை பழுது – துருக்கிய அதிபர் தாக்குதல்

பிரான்ஸ் அதிபர் Emmanuel Macron முலீம் மக்களுக்கு எதிராக தனது நகர்வுகளை

மேற் கொண்டு வருகின்றார் ,அவர் தனி மனித சுதந்திரம் மற்றும் மதங்களுக்கு

எதிரான நிலையில் காணப்படுகிறார் ,குறிப்பாக முஸ்லீம் மதத்திற்கு எதிராக செயல் படுகிறார் .

அவர் உண்மையில் மண்டை பழுதில் உள்ளார் ,மெண்டல் செக்

பண்ண வேண்டும் என துருக்கிய அதிபர் காரசாரமாக தெரிவித்துள்ளார்

ஐரோப்பிய யூனியன் துருக்கிய இராணுவம் சிரியவாயில் இருந்து விலக

வேண்டும் என கடும் உத்தரவு பிறப்பிக்க பட்ட பின்புலத்தில் பிரான்ஸ் உள்ளதே இந்த தாக்குதலுக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது

துருக்கியின் ஒரு மகிந்த ராஜ்பக்சாவே எடகோன் என்பது குறிப்பிட தக்கது