மோடியை சந்திக்க பறந்தார் – நிதியமைச்சர் பசில்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

மோடியை சந்திக்க பறந்தார் -நிதியமைச்சர் பசில்

இந்திய பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேசிட இலங்கை நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஸா

விரைந்துள்ளார்

இந்த சந்திப்பில் இலங்கை தொடர்பான அபிவிருத்தி மற்றும் முதலீடுகள் தொடர்பாக பேச

உள்ளார் என
தெரிவிக்க படுகிறது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply