ஈரான் புதிய அணுகுண்டு உலைகளை அமைத்து வருகிறது – அமெரிக்கா வெளியிட்ட செய்மதி புகைப்படம்


ஈரான் புதிய அணுகுண்டு உலைகளை அமைத்து வருகிறது – அமெரிக்கா வெளியிட்ட செய்மதி புகைப்படம்

ஈரான் அமெரிக்காவையும் சவாலாக அணு ஆயுத உற்பத்தியை தொடர்ந்து

முன்னெடுத்து வருகிறது ,இதற்கு அமைவாக அது புதிய யுரேனியம் செரிவாக்கல்

தளங்களை, நிலக்கீழ் சுரங்கத்தை அமைத்து உருவாக்க்கி வருகிறது

எனவும் அதற்காக அது இரண்டு புதிய நிலையங்கள்

ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளதாக அமெரிக்கா குற்றம் சுமத்தியுள்ளது

கடந்த சில வாரங்களுக்குள் மூன்று ஏவுகணை சோதனையை

ஈரான் நடத்தி இருந்தமை குறிப்பிட தக்கது

ஈரான் புதிய அணுகுண்டு உலைகளை
ஈரான் புதிய அணுகுண்டு உலைகளை