இதுவரை வெளிவந்த முடிவுகளில் கோட்டா முன்னிலையில்


இதுவரை வெளிவந்த முடிவுகளில் கோட்டா முன்னிலையில்

இதுவரை வெளியான தேர்தல் முடிவுகளில் அதே சிங்கள இனவெறி பகுதியில் ,அனைத்து தொகுதிகளையும் கோட்டபாயா வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்

இரண்டாம் நிலையில் சஜித் பிரேமதாச உளளார் ,மூன்றாம் நிலையில் ரணில்