ஆயுத கப்பல் மூழ்கடிப்பு – வெடித்தது சண்டை video


ஆயுத கப்பல் மூழ்கடிப்பு – வெடித்தது சண்டை video

துருக்கியில் இருந்து பெரும் அதி நவீன ஆயுதங்களை காவிய படி

வந்த கப்பல் ஒன்றின் மீது சிரியா இராணுவம் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது .தற்போது கப்பல் எரிந்த வண்ணம்

உள்ளது முழுமையான விபரம் காணொளியில்

ஆயுத கப்பல் மூழ்கடிப்பு - வெடித்தது சண்டை video