சீனாவின் மலை உச்சியில் ஆபத்தான மரண சாலை

இதனை SHARE பண்ணுங்க

சீனாவின் மலை உச்சியில் ஆபத்தான மரண சாலை

சீனா உலக நாடுகளில் முக்கிய தொழில் நுட்பங்களை பயன்படுத்தி சாதனை படைத்தது

வருகிறது ,அவ்விதம் உயர் மலை ஒன்றை குடைந்து அதன்வழியாக வீதி அமைக்க பட்டுள்ளது

,இந்த வீதி உலகில் மிக ஆபத்தான மரண சாலை என இடம்பிடித்துள்ளது

கரணம் தப்பினால் மரணம் என்பது இது தான் பாருங்கள் மிரள வைக்கும் வீதி


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply