ஆதி தமிழினம் அழிந்தது எப்படி

Spread the love

ஆதி தமிழினம் அழிந்தது எப்படி

பாரி சொல்வது அனைத்தும் உண்மை மேலும் அறிய “தமிழ்சிந்தனையாளர் பேரவை பாருங்கள்” தமிழர்கள்

அனைவரும் பார்க்கவேண்டியகாணோளிகள்
நாம் தமிழர்…..

சகோதரன் பாரி தனித்துவம் மிக்கவன்…..
ஆக சிறந்த ஆளுமை

பிச்சை எடுக்க வந்தவன் இன்றும் பிச்சைதான் எடுக்கிறான் தமிழர்களே இனியும் பிச்சைபோடாதீர்கள் நம்மக்களை

வாழ யோசியுங்கள். நம் இனத்தை குறை சொல்ல வந்தவன்

இன்னும் பலவழிகளிள் நம்மை பிரித்து செல்லா காசாக மாற்றி வருகிறான் கொஞ்சம் சிந்தியுங்கள் மக்களே.

நம்மை உருவாக்கிய மூதாதயர்களை நிகழ்காலத்தில் கொண்டுவர ஆரியன் திராவிடனை எப்போதுமே

ஆதரிக்காதீர்கள் அடிமைகளாக வாழாதீர். பாரி

நெறியாளரே மிகசிறப்பு உரையாடல்.full video


Spread the love