உலக அழகியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட இலங்கை – பெண் இலங்கை வந்தார்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

உலக அழகியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட இலங்கை – பெண் இலங்கை வந்தார்

இலங்கையை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் திருமதி என்ற உலக அழகி பட்டத்தை தட்டி சென்றார் ,

அவ்வாறான இலங்கை பெண் தற்போது இலங்கை வந்தடைந்துளளர் ,இவருக்கு உற்ச்சாக வரவேற்பு வழங்க பட்டுளள்து


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply