இலங்கையில் சூரிய கிரகணம் இன்று தோன்றியது – photo

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இலங்கையில் சூரிய கிரகணம் இன்று தோன்றியது – photo

இலங்கையில் இன்று காலை எட்டு மணியளவில் தோன்றிய சூரிய கிரகணம் தோன்றியுள்ளது .
இந்த சூரிய கிரகணத்தை மக்கள் கண்டு கழித்துள்ளனர் .

அவ்வாறு இந்த சூரிய கிரகணத்தை கண்ணுற்ற மக்களில் சிலர் நமக்கு அனுப்பி வைத்த காட்சி பதிவுகளே இவை .

இந்த சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்ட வேளை மண்ணில் அதன் நிழல்கள் வீழ்ந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர் ,அதன் காட்சிகளை கீழ் பார்க்கலாம்

வானில் இலங்கையில்  சூரிய கிரகணம்
திடீரென இலங்கையில்  சூரிய கிரகணம்
இலங்கையில்  சூரிய கிரகணம்
சூரிய கிரகணம்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

Author: நலன் விரும்பி

Leave a Reply