அவல்
Posted in சமையல்

சத்துகள் நிறைந்த அவல்

சத்துகள் நிறைந்த அவல் அவல்களில் சிறிய அவல், மெல்லிய அவல், கெட்டி அவல், சிவப்பு அவல், வெள்ளை அவல் என பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. அதில் நிறைந்துள்ள சத்துகள் குறித்து பார்ப்போம்… சத்துகள் நிறைந்த…

Continue Reading...