அவல் கேசரி
Posted in சமையல்

அவல் கேசரி செய்யலாம்

அவல் கேசரி செய்யலாம் ரவை பயன்படுத்தி கேசரி செய்து சாப்பிட்டு இருப்பீங்க. இன்று அவல் வைத்து எளிய முறையில் பத்தே நிமிடத்தில் கேசரி செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம். 10 நிமிடத்தில் செய்யலாம் அவல்…

Continue Reading...