flight accident iran – விமான விபத்து தப்பிய பயணிகள் video


flight accident iran – விமான விபத்து தப்பிய பயணிகள் video

ஈரானில் பயணிகள் விமானம் ஒன்று விபத்தில் சிக்கியது .ஓடுபாதையில் இறங்க வேண்டிய விமானம் அதில் விலகி

வீதியில் இறங்கியதால் இந்த பரபரப்பு ஏற்பட்டது .

எனினும் அதில் பயணித்த பயணிகள் எவருக்கும் காயங்கள் இன்றி தப்பித்து கொண்டனர் .

ஒரு மாதத்தில் ஈரானில் ஏற்பட்ட இரண்டாவது விமான விபத்து இது என்பது குறிப்பிட தக்கது