கொரோனா
Posted in மருத்துவம்

பிரசவத்திற்கு எப்படி கிளம்ப வேண்டும்

பிரசவத்திற்கு எப்படி கிளம்ப வேண்டும் தற்போது தனிக்குடித்தனங்கள் பெருகிவிட்ட காரணத்தாலும், வீட்டில் உள்ளவர்கள் எல்லோருமே பணிக்குச் செல்வதாலும், பிரசவ நேரத்தில் வீட்டைக் கவனிக்க ஒரு நபரை முன்கூட்டியே வரவழைத்துப் பழக்கிவிடுவது நல்லது. கர்ப்பிணிக்கு ஒருவேளை…

Continue Reading...