கொரனோ

இலங்கையில் இன்று நடப்பது என்ன ..? கொரனோ எவ்வாறு பரவுகிறது VIDEO

இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த இதை சாப்பிடுங்க

வெள்ளைப்படுதல்

பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சினை ஏற்பட காரணமும்

மாப்பிள்ளை ஓட்டம்

பிள்ளை இல்லையா ..? அப்படின்னா இது தான் காரணம்

மார்பு வலிக்க

பெண்களுக்கு மார்பு வலிக்க இது தான் காரணமாம்

தூங்காவிட்டால்

சரியாக தூங்காவிட்டால் எலும்பு பாதிப்படையும்

கருத்தடை மாத்திரை

கருத்தடை மாத்திரை உட்க்கொண்டால் – கரு தரிக்காதா ..?

கண்டதையும் ம் உணடால் இந்த நோய்கள் வரும்

கண்டதையும் ம் உணடால் இந்த நோய்கள் வரும்

தாய்ப்பால்

தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்கள் மறக்கக்கூடாதவை

பிரியாணி

அடிக்கடி பிரியாணி சாப்பிட்டால் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும்

மலச்சிக்கல்,முகப்பரு

மலச்சிக்கல்,முகப்பருக்கள் வராமல் தடுக்க இதை சாப்பிடுங்க

தழும்புகள்

தழும்புகள் மறைய சுலபமான வழிகள்