மாதவிலக்கை
Posted in மருத்துவம்

மாதவிலக்கின் போது மார்பகங்கள் வலிப்பதேன்

மாதவிலக்கின் போது மார்பகங்கள் வலிப்பதேன் மார்பகங்களில் வலி, வீக்கம், மார்பகங்கள் கனத்துப் போன உணர்வு அல்லது மென்மையான உணர்வு என எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் புரோஜெஸ்ட்ரோன் மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோன்களின் அளவுகளில் ஏற்படுகிற மாற்றங்கள். இந்த…

Continue Reading...