கிழக்கு மாகாண எழுத்தாளர்களின் படைப்புக்களை வெளியீடு செய்துவைக்கும் விழா
Posted in இலங்கை செய்திகள் மட்டக்களப்பு

கிழக்கு மாகாண எழுத்தாளர்களின் படைப்புக்களை வெளியீடு செய்துவைக்கும் விழா

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
வவுனியாவில் காணமால் போன ஆண் சடலமாக மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள் மட்டக்களப்பு

வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டவர் சடலமாக மீட்பு

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
வீதியில் பணம் உரைமியாளரிடம் ஒப்படைத்த பொலிஸ்
Posted in இலங்கை செய்திகள் மட்டக்களப்பு

வீதியில் பணம் உரைமியாளரிடம் ஒப்படைத்த பொலிஸ்

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
கிழக்கு மாகாண கலாச்சார திணைக்களத்தின் புதிய மாகாணப் பணிப்பாளராக திருமதி எஸ்.சரண்யா
Posted in இலங்கை செய்திகள் மட்டக்களப்பு

கிழக்கு மாகாண கலாச்சார திணைக்களத்தின் புதிய மாகாணப் பணிப்பாளராக திருமதி எஸ்.சரண்யா

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பினால் மக்கள் அவதி ரணிலிடம் முறையீடு
Posted in இலங்கை செய்திகள் மட்டக்களப்பு

பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பினால் மக்கள் அவதி ரணிலிடம் முறையீடு

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
நீண்டகாலமாக கடமையாற்றிய மாகாண திணைக்களத் தலைவர்களுக்கு உடனடி இடமாற்றம்.
Posted in இலங்கை செய்திகள் மட்டக்களப்பு

நீண்டகாலமாக கடமையாற்றிய மாகாண திணைக்களத் தலைவர்களுக்கு உடனடி இடமாற்றம்.

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
கிழக்கு மாகாணப் பணிப்பாளராக ஏ.ஜீ.தெய்வேந்திரன் (01) கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.
Posted in இலங்கை செய்திகள் மட்டக்களப்பு

கிழக்கு மாகாணப் பணிப்பாளராக ஏ.ஜீ.தெய்வேந்திரன் (01) கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

இந்த பக்கம்
Read More Click Here
கோட்டபாய உருவபொம்மை எரித்து மக்கள் கொண்டாட்டம்
Posted in இலங்கை நாடு ஏனையவை மட்டக்களப்பு

கோட்டபாய உருவபொம்மை எரித்து மக்கள் கொண்டாட்டம்

இந்த பக்கம்
Read More Click Here