வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் இருவர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் இருவர் மரணம்

,

Continue Reading... வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் இருவர் மரணம்
பிரிட்டனின் புதிய கடலடி உளவு விமானம்
Posted in உலக செய்திகள்

பிரிட்டனின் புதிய கடலடி உளவு விமானம்

,

Continue Reading... பிரிட்டனின் புதிய கடலடி உளவு விமானம்
மின்சார கம்பியில் தொங்கிய விமானம்
Posted in உலக செய்திகள்

மின்சார கம்பியில் தொங்கிய விமானம்

,

Continue Reading... மின்சார கம்பியில் தொங்கிய விமானம்
வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் குதித்து தப்பிய விமானி
Posted in உலக செய்திகள்

வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் குதித்து தப்பிய விமானி

,

Continue Reading... வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் குதித்து தப்பிய விமானி
வீட்டுக்கு மேல் வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம்
Posted in கலக்கல் செய்தி

வீட்டுக்கு மேல் வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம்

,

Continue Reading... வீட்டுக்கு மேல் வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம்
லேசர் ஏவுகணை மூலம் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல்
Posted in உலக செய்திகள்

லேசர் ஏவுகணை மூலம் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல்

,

Continue Reading... லேசர் ஏவுகணை மூலம் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல்
வீழ்ந்து நொறுங்கிய அமெரிக்கா போர் விமானம்
Posted in உலக செய்திகள்

வீழ்ந்து நொறுங்கிய அமெரிக்கா போர் விமானம்

வீழ்ந்து நொறுங்கிய அமெரிக்கா போர் விமானம் அமெரிக்கா Mississippi பகுதியில் அமெரிக்கா இராணுவத்தின்…

Continue Reading... வீழ்ந்து நொறுங்கிய அமெரிக்கா போர் விமானம்
ஆற்றுக்குள் வீழ்ந்த பயணிகள் விமானம் விமானத்தின் மேல் தொங்கிய பயணிகள்
Posted in உலக செய்திகள்

ஆற்றுக்குள் வீழ்ந்த பயணிகள் விமானம் விமானத்தின் மேல் தொங்கிய பயணிகள்

ஆற்றுக்குள் வீழ்ந்த பயணிகள் விமானம் விமானத்தின் மேல் தொங்கிய பயணிகள் இலகுரக பயணிகள்…

Continue Reading... ஆற்றுக்குள் வீழ்ந்த பயணிகள் விமானம் விமானத்தின் மேல் தொங்கிய பயணிகள்
விமானம் வீசிய குண்டை திருப்பி விமானத்திற்கு வீசிய ரசியா சிப்பாய்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

விமானம் வீசிய குண்டை திருப்பி விமானத்திற்கு வீசிய ரசியா சிப்பாய்

விமானம் வீசிய குண்டை திருப்பி விமானத்திற்கு வீசிய ரசியா சிப்பாய் முன்னரங்க களமுனையில்…

Continue Reading... விமானம் வீசிய குண்டை திருப்பி விமானத்திற்கு வீசிய ரசியா சிப்பாய்
உடைந்த விமானம் தப்பிய பயணிகள் வானில் வானில் நடந்த பயங்கரம்
Posted in உலக செய்திகள்

உடைந்த விமானம் தப்பிய பயணிகள் வானில் நடந்த பயங்கரம்

உடைந்த விமானம் தப்பிய பயணிகள் வானில் நடந்த பயங்கரம் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான டெல்டா…

Continue Reading... உடைந்த விமானம் தப்பிய பயணிகள் வானில் நடந்த பயங்கரம்
லண்டனில் காற்றில் இழுத்து செல்ல பட்ட பயணிகள் விமானம்
Posted in உலக செய்திகள்

லண்டனில் காற்றில் இழுத்து செல்ல பட்ட பயணிகள் விமானம்

லண்டனில் காற்றில் இழுத்து செல்ல பட்ட பயணிகள் விமானம் லண்டன் Bristol Airport…

Continue Reading... லண்டனில் காற்றில் இழுத்து செல்ல பட்ட பயணிகள் விமானம்
ரசியா விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல் தொடரும் போர்
Posted in உலக செய்திகள்

ரசியா விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல் தொடரும் போர்

ரசியா விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல் தொடரும் போர் ரசியா இராணுவத்தின்விமானம் ஒன்று உக்கிரேன்…

Continue Reading... ரசியா விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல் தொடரும் போர்
இஸ்ரேல் உளவு விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல்
Posted in உலக செய்திகள்

இஸ்ரேல் உளவு விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல்

இஸ்ரேல் உளவு விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல் இஸ்ரேல் A-1 Skyraider drone உளவு…

Continue Reading... இஸ்ரேல் உளவு விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல்
உடைந்த பயணிகள் விமானம் தப்பிய 160 பயணிகள் வீடியோ
Posted in உலக செய்திகள்

உடைந்த பயணிகள் விமானம் தப்பிய 160 பயணிகள் வீடியோ

உடைந்த பயணிகள் விமானம் தப்பிய 160 பயணிகள் வீடியோ தென்கொரியா Korean Air…

Continue Reading... உடைந்த பயணிகள் விமானம் தப்பிய 160 பயணிகள் வீடியோ
வீட்டுக்கு மேல் வீழ்ந்து எரியும் ரசியா விமானம் - வீடியோ
Posted in உலக செய்திகள்

வீட்டுக்கு மேல் வீழ்ந்து எரியும் ரசியா விமானம் – வீடியோ

வீட்டுக்கு மேல் வீழ்ந்து எரியும் ரசியா விமானம் – வீடியோ ரசியா இராணுவ…

Continue Reading... வீட்டுக்கு மேல் வீழ்ந்து எரியும் ரசியா விமானம் – வீடியோ
வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் அனைவரும் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் அனைவரும் மரணம்

வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் அனைவரும் மரணம் அமெரிக்கா New Hampshire பகுதியில் உள்ள…

Continue Reading... வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் அனைவரும் மரணம்
வீழ்ந்து நொறுங்கிய அமெரிக்கா விமானம் - விமானத்திற்கு நடந்தது என்ன
Posted in உலக செய்திகள்

வீழ்ந்து நொறுங்கிய அமெரிக்கா விமானம் – விமானத்திற்கு நடந்தது என்ன

வீழ்ந்து நொறுங்கிய அமெரிக்கா விமானம் – விமானத்திற்கு நடந்தது என்ன அமெரிக்கா Utah…

Continue Reading... வீழ்ந்து நொறுங்கிய அமெரிக்கா விமானம் – விமானத்திற்கு நடந்தது என்ன
ரசியா விமானத்தை துரத்திய அமெரிக்கா விமானம்
Posted in கலக்கல் செய்தி

ரசியா விமானத்தை துரத்திய அமெரிக்கா விமானம்

ரசியா விமானத்தை துரத்திய அமெரிக்கா விமானம் ரசியா விமனங்கள் இரண்டு அலாஸ்கா ,கடல்…

Continue Reading... ரசியா விமானத்தை துரத்திய அமெரிக்கா விமானம்
வீட்டுக்குள் மோதி வெடித்த விமானம் ரஷியாவில் நடந்த பயங்கரம்
Posted in கலக்கல் செய்தி

வீட்டுக்குள் மோதி வெடித்த விமானம் ரஷியாவில் நடந்த பயங்கரம் video

வீட்டுக்குள் மோதி வெடித்த விமானம் ரஷியாவில் நடந்த பயங்கரம் video தெற்கு ரஷியாவில்…

Continue Reading... வீட்டுக்குள் மோதி வெடித்த விமானம் ரஷியாவில் நடந்த பயங்கரம் video
உக்கிரேன் விமானம் ஏவுகணைகள் ரசியவினால் தாக்கி அழிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேன் விமானம் ஏவுகணைகள் ரசியவினால் தாக்கி அழிப்பு

உக்கிரேன் விமானம் ஏவுகணைகள் ரசியவினால் தாக்கி அழிப்பு ரசியா நாட்டின் மீது வீச…

Continue Reading... உக்கிரேன் விமானம் ஏவுகணைகள் ரசியவினால் தாக்கி அழிப்பு