இன்று போல் என்றும் வாழ்ந்திடு
Posted in பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்று போல் என்றும் வாழ்ந்திடு

,

Continue Reading... இன்று போல் என்றும் வாழ்ந்திடு
அசானிக்காக உள்ளம் திறந்த மக்கள் குரல்கள்
Posted in கவிதைகள்

அசானிக்காக உள்ளம் திறந்த மக்கள் குரல்கள்

,

Continue Reading... அசானிக்காக உள்ளம் திறந்த மக்கள் குரல்கள்
உன்னால் துடிக்கிறோம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் துடிக்கிறோம்

,

Continue Reading... உன்னால் துடிக்கிறோம்
இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன்

இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன் என்பாட்டை என்பாட்டை நீ பாடவாஎனக்குள்ளே நீதானே எழுந்தாடவாஉனக்காக…

Continue Reading... இதயமே எந்நாளும் உனை தாங்குவேன்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எல்லாம் உன்னால் உனக்கு சமர்ப்பணம்

எல்லாம் உன்னால் உனக்கு சமர்ப்பணம் பத்து விரல் மீட்டபாடுதடி வீணை – உன்பா…

Continue Reading... எல்லாம் உன்னால் உனக்கு சமர்ப்பணம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கோபம் தவிர்

கோபம் தவிர் என்னை அடித்தாயா – நீஎன்னை அடித்தாயாஎரிமலை ஒண்ணை – நீஏறி…

Continue Reading... கோபம் தவிர்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை தா எனக்கு

உன்னை தா எனக்கு உனக்குள்ளும் ஒரு காதல் பூத்திருக்குதே – இதைஉணராமல் நீ…

Continue Reading... உன்னை தா எனக்கு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நீயே என் கவிதை

நீயே என் கவிதை இன்றொரு கவிதை கண்டேன்இதயம் மகிழ்ந்து நின்றேன்நுண்ணுயிர் போல நுழையும்…

Continue Reading... நீயே என் கவிதை
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஆணி வேர் ஒன்று அறுந்தது

ஆணி வேர் ஒன்று அறுந்தது உன் மக்கள் அவை காக்கஉரமேறி நின்றவாதம் மக்கள்…

Continue Reading... ஆணி வேர் ஒன்று அறுந்தது
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இவளுடன் வாழ விடு ..!

இவளுடன் வாழ விடு ..! காத்திருந்தேன் நேற்று வரைகாணவில்லை நீ மயிலேகண் விழித்து…

Continue Reading... இவளுடன் வாழ விடு ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தமிழன் அழிந்த நாள் ….!

தமிழன் அழிந்த நாள் ….! நந்தி கடலே நந்தி கடலேநீயும் அழுவதாநித்தம் குமுறி…

Continue Reading... தமிழன் அழிந்த நாள் ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நினைவில் வைத்து கொள் …!

நினைவில் வைத்து கொள் …! தீயும் ஒருநாள் எரியும் எரியும்தீங்கு அதில் பொரியும்…

Continue Reading... நினைவில் வைத்து கொள் …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றே இறந்து விடு ….!

இன்றே இறந்து விடு ….! குண்டு வீசி குருதி குடித்தாய்குரல் வளை நடுங்கிறதா…

Continue Reading... இன்றே இறந்து விடு ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஒருநாள் அழுவாய் காத்திரு ..!

ஒருநாள் அழுவாய் காத்திரு ..! சிறகை ஒடித்தேன்சிறையில் அடைத்தாய்ஏது செய்தேன்என்று என்னை இழிந்தாய்…

Continue Reading... ஒருநாள் அழுவாய் காத்திரு ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இப்போ ஏன் அழுகிறாய் ..?

இப்போ ஏன் அழுகிறாய் ..? அப்பன் பேர் தெரியாஅநாதை என்றவனேஓப்பாரி வைக்குதடா- ஊர்ஓடி…

Continue Reading... இப்போ ஏன் அழுகிறாய் ..?
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஆட்சி கவிழ்க்கும் ஆவிகள் …!

ஆட்சி கவிழ்க்கும் ஆவிகள் …! அடக்கி ஒடுக்கிஅன்றாடம் கசக்கிமகிழ்ந்து திரிந்தவர்மாளிகை அழுகிறது கக்கி…

Continue Reading... ஆட்சி கவிழ்க்கும் ஆவிகள் …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இராவணன் வருகிறான் ஓடிவிடு ..!

இராவணன் வருகிறான் ஓடிவிடு ..! வீழ்ந்தவர்கள் நாமென்றுவிலாசம் தந்தவர்கள்வீழ்கின்ற காலமிதுவீசுது காற்று நன்று…

Continue Reading... இராவணன் வருகிறான் ஓடிவிடு ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கத்திகள் எழுகிறது …!

கத்திகள் எழுகிறது …! வன்னி மைந்தன் கவிதைகள் திண்ணையில உட்க்கார்ந்துதீங்குரைக்கும் நெஞ்சுகளேகுஞ்சுகளை காணாதுகுருவிகள்…

Continue Reading... கத்திகள் எழுகிறது …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பெண் உலாவும் இரவு வரும் ..!

பெண் உலாவும் இரவு வரும் ..! ஆமி பொலிஸ் வீதியிலஅன்றாடம் நிற்கையிலவாள் வெட்டு…

Continue Reading... பெண் உலாவும் இரவு வரும் ..!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றே இவரை விரட்டு

இன்றே இவரை விரட்டு சுட்டு வீழ்த்தடா பகைவனை – இந்தசுட்டு காட்டை ஒழியடா…

Continue Reading... இன்றே இவரை விரட்டு