16000 ரஷ்ய இராணுவம் மரணம் |உலக செய்திகள்
Posted in உலக செய்திகள்

16000 ரஷ்ய இராணுவம் மரணம் |உலக செய்திகள்

,

Continue Reading... 16000 ரஷ்ய இராணுவம் மரணம் |உலக செய்திகள்
Posted in Uncategorized

தப்பி ஓடும் ரஷ்ய இராணுவம் விரட்டி தாக்கும் உக்கிரேன் வீடியோ

தப்பி ஓடும் ரஷ்ய இராணுவம் விரட்டி தாக்கும் உக்கிரேன் வீடியோ தப்பி ஓடும்…

Continue Reading... தப்பி ஓடும் ரஷ்ய இராணுவம் விரட்டி தாக்கும் உக்கிரேன் வீடியோ
Posted in உளவு செய்திகள்

உக்கிரேன் இராணுவ முகம்கள் அழிப்பு – ரஷ்ய இராணுவம் அறிவிப்பு

உக்கிரேன் இராணுவ முகம்கள் அழிப்பு – ரஷ்ய இராணுவம் அறிவிப்பு உக்கிரேன் இராணுவத்தின்…

Continue Reading... உக்கிரேன் இராணுவ முகம்கள் அழிப்பு – ரஷ்ய இராணுவம் அறிவிப்பு
Posted in உளவு செய்திகள்

உக்கிரேனில் 46 500 ரஷ்ய இராணுவம் படுகொலை

உக்கிரேனில் 46 500 ரஷ்ய இராணுவம் படுகொலை உக்கிரேன் நாட்டின் மீது ரஷ்ய…

Continue Reading... உக்கிரேனில் 46 500 ரஷ்ய இராணுவம் படுகொலை
உக்ரைன் ரஷ்யா 800 இராணுவம் பலி
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைன் ரஷ்யா 800 இராணுவம் பலி

,

Continue Reading... உக்ரைன் ரஷ்யா 800 இராணுவம் பலி
ரஷ்ய உக்ரைன் கடும் மோதல் 1000 இராணுவம் பலி
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்ய உக்ரைன் கடும் மோதல் 1000 இராணுவம் பலி

,

Continue Reading... ரஷ்ய உக்ரைன் கடும் மோதல் 1000 இராணுவம் பலி
உக்ரைன்ரஷ்ய மோதல் 10.000 இராணுவம் மரணம்
Posted in Israel Palestine war உலக செய்திகள்

உக்ரைன்ரஷ்ய மோதல் 10.000 இராணுவம் மரணம்

,

Continue Reading... உக்ரைன்ரஷ்ய மோதல் 10.000 இராணுவம் மரணம்
ரஷ்யா இராணுவத்தை தூக்கிலிடும் ரஷ்ய இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்யா இராணுவத்தை தூக்கிலிடும் ரஷ்ய இராணுவம்

,

Continue Reading... ரஷ்யா இராணுவத்தை தூக்கிலிடும் ரஷ்ய இராணுவம்
எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா இராணுவம்
Posted in உக்ரைன் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா இராணுவம்

,

Continue Reading... எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் அடித்து நொறுக்கும் ரஷ்யா இராணுவம்
பழிவாங்கிய இராணுவம் சுற்றிவளைத்து தாக்குதல்|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்|இலங்கை இறுதி போர்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

பழிவாங்கிய இராணுவம் சுற்றிவளைத்து தாக்குதல்|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்|இலங்கை இறுதி போர்

,

Continue Reading... பழிவாங்கிய இராணுவம் சுற்றிவளைத்து தாக்குதல்|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்|இலங்கை இறுதி போர்
உக்கிரேன் விமான படைகள் பீரங்கி படைகள் மீது கடும் தாக்குதல்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் மோதல் பலநூறு இராணுவம் மரணம்

,

Continue Reading... ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் மோதல் பலநூறு இராணுவம் மரணம்
ரஷ்யா இராணுவத்தினரால் உக்ரைன் இராணுவம் கைது
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ரஷ்யா இராணுவத்தினரால் உக்ரைன் இராணுவம் கைது

,

Continue Reading... ரஷ்யா இராணுவத்தினரால் உக்ரைன் இராணுவம் கைது
உக்ரைனில் கடைசி இராணுவம் உள்ளவரை போர் தொடரும் ரஷ்யா
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் கடைசி இராணுவம் உள்ளவரை போர் தொடரும் ரஷ்யா

,

Continue Reading... உக்ரைனில் கடைசி இராணுவம் உள்ளவரை போர் தொடரும் ரஷ்யா
உக்ரைன் ரஷ்ய யுத்தம் பல்லாயிரம் இராணுவம் பலி
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைன் ரஷ்ய யுத்தம் பல்லாயிரம் இராணுவம் பலி

,

Continue Reading... உக்ரைன் ரஷ்ய யுத்தம் பல்லாயிரம் இராணுவம் பலி
பக்மூட்டில் ரஷ்ய அரச இராணுவம் குவிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

பக்மூட்டில் ரஷ்ய அரச இராணுவம் குவிப்பு

,

Continue Reading... பக்மூட்டில் ரஷ்ய அரச இராணுவம் குவிப்பு
உக்ரைன் முக்கிய நகருக்குள் நுழைந்த ரஷ்ய இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

உக்ரைன் முக்கிய நகருக்குள் நுழைந்த ரஷ்ய இராணுவம்

,

Continue Reading... உக்ரைன் முக்கிய நகருக்குள் நுழைந்த ரஷ்ய இராணுவம்
ரஷ்யா அதிரடி தாக்குதல் 7000 இராணுவம் கைது
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ரஷ்யா அதிரடி தாக்குதல் 7000 இராணுவம் கைது

,

Continue Reading... ரஷ்யா அதிரடி தாக்குதல் 7000 இராணுவம் கைது
ரஷ்ய உக்ரைன் படைகள் கடும் மோதல் 26 விமானங்கள் பலநூறு இராணுவம் பலி
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்ய உக்ரைன் படைகள் கடும் மோதல் 26 விமானங்கள் பலநூறு இராணுவம் பலி

,

Continue Reading... ரஷ்ய உக்ரைன் படைகள் கடும் மோதல் 26 விமானங்கள் பலநூறு இராணுவம் பலி
ரஷ்ய திடீர் தாக்குதல் 650 இராணுவம் பலி 9 விமானங்கள் அழிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்யா ஆக்கிரோச தாக்குதல் கதறும் உக்கிரைன் இராணுவம்

,

Continue Reading... ரஷ்யா ஆக்கிரோச தாக்குதல் கதறும் உக்கிரைன் இராணுவம்
ரஷ்ய திடீர் தாக்குதல் 650 இராணுவம் பலி 9 விமானங்கள் அழிப்பு
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ரஷ்ய திடீர் தாக்குதல் 650 இராணுவம் பலி 9 விமானங்கள் அழிப்பு

,

Continue Reading... ரஷ்ய திடீர் தாக்குதல் 650 இராணுவம் பலி 9 விமானங்கள் அழிப்பு