காங்கேசன்துறை துறைமுக அபிவிருத்திக்காக 45 மில்லியன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

காங்கேசன்துறை துறைமுக அபிவிருத்திக்காக 45 மில்லியன்

,

Continue Reading... காங்கேசன்துறை துறைமுக அபிவிருத்திக்காக 45 மில்லியன்
பதவி விலக தயாராகும் மத்திய வங்கி ஆளுநர் - நெருக்கடியில் - கோட்டா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கோட்டா மஹிந்தவின் வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு 40 மில்லியன் செலவு

,

Continue Reading... கோட்டா மஹிந்தவின் வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு 40 மில்லியன் செலவு
பிரிட்டன் பணம் பெரும் வீழ்ச்சி வரலாற்று சாதனை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையின் பாதுகாப்புக்கு பல மில்லியன் ஒதுக்கு

,

Continue Reading... இலங்கையின் பாதுகாப்புக்கு பல மில்லியன் ஒதுக்கு
உக்கிரேனுக்கு 400 மில்லியன் ஆயுதங்கள் வழங்கும் அமெரிக்கா
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேனுக்கு 400 மில்லியன் ஆயுதங்கள் வழங்கும் அமெரிக்கா

,

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு 400 மில்லியன் ஆயுதங்கள் வழங்கும் அமெரிக்கா
பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனிக் உக்கிரேனில் 50 மில்லியன் ஆயுத உதவி
Posted in உலக செய்திகள்

பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனெக் உக்கிரேனில் 50 மில்லியன் ஆயுத உதவி

,

Continue Reading... பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனெக் உக்கிரேனில் 50 மில்லியன் ஆயுத உதவி
அல் சபா தலைவருக்கு 10 மில்லியன் சன்மானம் அறிவித்த அமெரிக்கா
Posted in உலக செய்திகள்

அல் சபா தலைவரை காட்டிக் கொடுப்பவருக்கு 10 மில்லியன் சன்மானம் அறிவித்த அமெரிக்கா

,

Continue Reading... அல் சபா தலைவரை காட்டிக் கொடுப்பவருக்கு 10 மில்லியன் சன்மானம் அறிவித்த அமெரிக்கா
பிரிட்டன் பணம் பெரும் வீழ்ச்சி வரலாற்று சாதனை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

200 மில்லியன் பணத்தை திருப்பி தாங்க இலங்கையிடம் கெஞ்சும் நாடு

200 மில்லியன் பணத்தை திருப்பி தாங்க இலங்கையிடம் கெஞ்சும் நாடு இலங்கைக்கு பங்களாதேஸ்…

Continue Reading... 200 மில்லியன் பணத்தை திருப்பி தாங்க இலங்கையிடம் கெஞ்சும் நாடு
அரச கூரைகளில் சூரிய ஒளி மின்சாரம் பொருத்த 100 மில்லியன் இந்தியா கடனுதவி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அரச கூரைகளில் சூரிய ஒளி மின்சாரம் பொருத்த 100 மில்லியன் இந்தியா கடனுதவி

அரச கூரைகளில் சூரிய ஒளி மின்சாரம் பொருத்த 100 மில்லியன் இந்தியா கடனுதவி…

Continue Reading... அரச கூரைகளில் சூரிய ஒளி மின்சாரம் பொருத்த 100 மில்லியன் இந்தியா கடனுதவி
பேஸ்புக் பயனாளர்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை
Posted in உலக செய்திகள்

பேஸ்புக் பயனாளர்கள் ஒரு மில்லியன் விபரங்கள் திருட்டு

பேஸ்புக் பயனாளர்கள் ஒரு மில்லியன் விபரங்கள் திருட்டு பேஸ்புக் பயனாளர்கள் ஒரு மில்லியன்…

Continue Reading... பேஸ்புக் பயனாளர்கள் ஒரு மில்லியன் விபரங்கள் திருட்டு
உக்கிரேனுக்கு 625 மில்லியன் ஆயுத உதவிகள் வழங்கும் அமெரிக்கா
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேனுக்கு 625 மில்லியன் ஆயுத உதவிகள் வழங்கும் அமெரிக்கா

உக்கிரேனுக்கு 625 மில்லியன் ஆயுத உதவிகள் வழங்கும் அமெரிக்கா உக்கிரேன் நாட்டுக்கு 625…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு 625 மில்லியன் ஆயுத உதவிகள் வழங்கும் அமெரிக்கா
இலங்கைக்கு ஐரோப்பிய யூனியன் ஒன்றரை மில்லியன் நிதியுதவி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கைக்கு ஐரோப்பிய யூனியன் ஒன்றரை மில்லியன் நிதியுதவி

இலங்கைக்கு ஐரோபிய யூனியன் ஒன்றரை மில்லியன் நிதியுதவி இலங்கைக்கு ஐரோப்பிய யூனியன் ஒன்றரை…

Continue Reading... இலங்கைக்கு ஐரோப்பிய யூனியன் ஒன்றரை மில்லியன் நிதியுதவி
யானைகளிடம் இருந்து மக்களை காப்பாற்ற 2 800மில்லியன் ஓதுக்கியுள்ள அரசு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

யானைகளிடம் இருந்து மக்களை காப்பாற்ற 2 800மில்லியன் ஓதுக்கியுள்ள அரசு

யானைகளிடம் இருந்து மக்களை காப்பாற்ற 2 800மில்லியன் ஓதுக்கியுள்ள அரசு இலங்கையில் காட்டு…

Continue Reading... யானைகளிடம் இருந்து மக்களை காப்பாற்ற 2 800மில்லியன் ஓதுக்கியுள்ள அரசு
ரகசிய சட்டம் உக்கிரேன் போருக்கு ஒரு மில்லியன் மக்களை சேர்க்கும் ரசியா
Posted in கலக்கல் செய்தி

ரகசிய சட்டம் உக்கிரேன் போருக்கு ஒரு மில்லியன் மக்களை சேர்க்கும் ரசியா

ரகசிய சட்டம் உக்கிரேன் போருக்கு ஒரு மில்லியன் மக்களை சேர்க்கும் ரசியா உக்கிரேன்…

Continue Reading... ரகசிய சட்டம் உக்கிரேன் போருக்கு ஒரு மில்லியன் மக்களை சேர்க்கும் ரசியா
Posted in இலங்கை செய்திகள் கொழும்பு

இலங்கைக்கு 203 மில்லியன் வழங்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி

இலங்கைக்கு 203 மில்லியன் வழங்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி இலங்கைக்கு ஆசிய அபிவிருத்தி…

Continue Reading... இலங்கைக்கு 203 மில்லியன் வழங்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையர்கள் 337 மில்லியன் சொத்தை பறித்த இந்தியா

இலங்கையர்கள் 337 மில்லியன் சொத்தை பறித்த இந்தியா இலங்கையர்கள் 337 மில்லியன் சொத்தை…

Continue Reading... இலங்கையர்கள் 337 மில்லியன் சொத்தை பறித்த இந்தியா
Posted in இலங்கை செய்திகள் கொழும்பு

தங்க கடத்தல் முறியடிப்பு – சிக்கிய தங்கத்தின் விலை 157 மில்லியன்

தங்க கடத்தல் முறியடிப்பு – சிக்கிய தங்கத்தின் விலை 157 மில்லியன் இலங்கைக்கு…

Continue Reading... தங்க கடத்தல் முறியடிப்பு – சிக்கிய தங்கத்தின் விலை 157 மில்லியன்
Posted in கலக்கல் செய்தி

டைனோசர் கால் தடங்கல் 113 மில்லியன் ஆண்டுகளின் பின்னர் கண்டு பிடிப்பு

டைனோசர் கால் தடங்கல் 113 மில்லியன் ஆண்டுகளின் பின்னர் கண்டு பிடிப்பு அமெரிக்காவின்…

Continue Reading... டைனோசர் கால் தடங்கல் 113 மில்லியன் ஆண்டுகளின் பின்னர் கண்டு பிடிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள் கொழும்பு

கோட்டபாயவுக்கு பல மில்லியன் மக்கள் பணம் செலவு நெருக்கடியில் இலங்கை

கோட்டபாயவுக்கு பல மில்லியன் மக்கள் பணம் செலவு நெருக்கடியில் இலங்கை இலங்கையில் மக்களினால்…

Continue Reading... கோட்டபாயவுக்கு பல மில்லியன் மக்கள் பணம் செலவு நெருக்கடியில் இலங்கை
இலங்கைக்கு நான்கு மில்லியன் மருத்துவ பொருட்களை வழங்கிய அவுஸ்ரேலியா
Posted in இலங்கை செய்திகள் கொழும்பு

இலங்கைக்கு நான்கு மில்லியன் மருத்துவ பொருட்களை வழங்கிய அவுஸ்ரேலியா

இலங்கைக்கு நான்கு மில்லியன் மருத்துவ பொருட்களை வழங்கிய அவுஸ்ரேலியா இலங்கைக்கு நான்கு மில்லியன்…

Continue Reading... இலங்கைக்கு நான்கு மில்லியன் மருத்துவ பொருட்களை வழங்கிய அவுஸ்ரேலியா
கடனை செலுத்த மறுத்ததால் 63 மிலியன் கப்பலை பறித்த அமெரிக்கா செல்வந்தர்
Posted in உலக செய்திகள்

கடனை செலுத்த மறுத்ததால் 63 மில்லியன் கப்பலை பறித்த அமெரிக்கா செல்வந்தர்

கடனை செலுத்த மறுத்ததால் 63 மில்லியன் கப்பலை பறித்த அமெரிக்கா செல்வந்தர் அமெரிக்காவின்…

Continue Reading... கடனை செலுத்த மறுத்ததால் 63 மில்லியன் கப்பலை பறித்த அமெரிக்கா செல்வந்தர்