உக்ரைனில் போரை நடத்தும் ஈரான் நேட்டோ ஈரானுக்கு தடை
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

உக்ரைனில் போரை நடத்தும் ஈரான் நேட்டோ ஈரானுக்கு தடை

,

Continue Reading... உக்ரைனில் போரை நடத்தும் ஈரான் நேட்டோ ஈரானுக்கு தடை
வாக்னர் தலைவருடன் டீல் பேசிய நேட்டோ அடித்து அனுப்பிய வாக்னர்
Posted in உலக செய்திகள்

வாக்னர் தலைவருடன் டீல் பேசிய நேட்டோ அடித்து அனுப்பிய வாக்னர்

,

Continue Reading... வாக்னர் தலைவருடன் டீல் பேசிய நேட்டோ அடித்து அனுப்பிய வாக்னர்
ரஷ்யா விமானங்களை துரத்திய நேட்டோ விமானங்கள்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்யா விமானங்களை துரத்திய நேட்டோ விமானங்கள்

,

Continue Reading... ரஷ்யா விமானங்களை துரத்திய நேட்டோ விமானங்கள்
உக்ரைனில் முஸ்லீம் இராணுவம் கொதிக்கும் இஸ்ரேல் நேட்டோ
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

உக்ரைனில் முஸ்லீம் இராணுவம் கொதிக்கும் இஸ்ரேல் நேட்டோ

,

Continue Reading... உக்ரைனில் முஸ்லீம் இராணுவம் கொதிக்கும் இஸ்ரேல் நேட்டோ
ஈரான் ஒயிலை வாங்கும் ஜெரம்னா நேட்டோவுக்குள் குழப்பம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஈரான் ஒயிலை வாங்கும் ஜெரம்னா நேட்டோவுக்குள் குழப்பம்

,

Continue Reading... ஈரான் ஒயிலை வாங்கும் ஜெரம்னா நேட்டோவுக்குள் குழப்பம்
ரஷ்ய விமானங்களை துரத்திய நேட்டோ விமானங்கள் வானில் நடந்த பர பரப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்ய விமானங்களை துரத்திய நேட்டோ விமானங்கள் வானில் நடந்த பர பரப்பு

,

Continue Reading... ரஷ்ய விமானங்களை துரத்திய நேட்டோ விமானங்கள் வானில் நடந்த பர பரப்பு
உக்ரைன் அழிக்கும் ஈரான் அமெரிக்கா நேட்டோ மிரட்டல்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

உக்ரைன் அழிக்கும் ஈரான் அமெரிக்கா நேட்டோ மிரட்டல்

,

Continue Reading... உக்ரைன் அழிக்கும் ஈரான் அமெரிக்கா நேட்டோ மிரட்டல்
மிரட்டும் ரஷ்யா பேய் கப்பல் கடலடியில் கதறும் நேட்டோ
Posted in உளவு செய்திகள்

மிரட்டும் ரஷ்யா பேய் கப்பல் கடலடியில் கதறும் நேட்டோ

,

Continue Reading... மிரட்டும் ரஷ்யா பேய் கப்பல் கடலடியில் கதறும் நேட்டோ
உக்ரைன் நேட்டோ இணைந்து ஆட்டிலறி குண்டுகள் தயாரிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைன் நேட்டோ இணைந்து ஆட்டிலறி குண்டுகள் தயாரிப்பு

,

Continue Reading... உக்ரைன் நேட்டோ இணைந்து ஆட்டிலறி குண்டுகள் தயாரிப்பு
ரஷ்ய விமானங்களை துரத்திய ஜெர்மன் நேட்டோ
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்ய விமானங்களை துரத்திய ஜெர்மன் நேட்டோ

,

Continue Reading... ரஷ்ய விமானங்களை துரத்திய ஜெர்மன் நேட்டோ
வெளியான அமெரிக்கா நேட்டோ தாக்குதல் திட்டம் ஓடவிட்டு ரஷ்யா
Posted in உலக செய்திகள்

வெளியான அமெரிக்கா நேட்டோ தாக்குதல் திட்டம் ஓடவிட்டு ரஷ்யா

,

Continue Reading... வெளியான அமெரிக்கா நேட்டோ தாக்குதல் திட்டம் ஓடவிட்டு ரஷ்யா
நேட்டோவை வெளுத்து வாங்கிய சீனா -திடீர் குத்துகாரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

நேட்டோவை வெளுத்து வாங்கிய சீனா -திடீர் குத்துகாரணம்

,

Continue Reading... நேட்டோவை வெளுத்து வாங்கிய சீனா -திடீர் குத்துகாரணம்
நேட்டோவில் சுவீடன் இணைவதற்கு துருக்கி ஆதரவு அளிக்காது என துருக்கி அறிவிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

நேட்டோவில் சுவீடன் இணைவதற்கு துருக்கி ஆதரவு அளிக்காது என துருக்கி அறிவிப்பு

,

Continue Reading... நேட்டோவில் சுவீடன் இணைவதற்கு துருக்கி ஆதரவு அளிக்காது என துருக்கி அறிவிப்பு
உக்கிரேனை கைவிடும் நிலையில் அமெரிக்கா நேட்டோ நாடுகள்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

உக்கிரேனை கைவிடும் நிலையில் அமெரிக்கா நேட்டோ நாடுகள்

,

Continue Reading... உக்கிரேனை கைவிடும் நிலையில் அமெரிக்கா நேட்டோ நாடுகள்
நேட்டோ நாடுகளை தாக்கிட தயாராகும் ரசியா |Russia prepares to attack NATO countries
Posted in உளவு செய்திகள்

நேட்டோ நாடுகளை தாக்கிட தயாராகும் ரசியா |Russia prepares to attack NATO countries

,

Continue Reading... நேட்டோ நாடுகளை தாக்கிட தயாராகும் ரசியா |Russia prepares to attack NATO countries
Posted in Uncategorized

ரசியா எங்கள் எதிரி – உஷாரான நேட்டோ

ரசியா எங்கள் எதிரி – உஷாரான நேட்டோ ரசியா நாட்டு இராணுவம் உக்கிரேன்…

Continue Reading... ரசியா எங்கள் எதிரி – உஷாரான நேட்டோ
Posted in உலக செய்திகள்

புதினுக்கு நேட்டோ நாடுகள் பயப்படுகின்றன- உக்ரைன்

புதினுக்கு நேட்டோ நாடுகள் பயப்படுகின்றன. உக்ரைனை ஏற்கிறோம். ரஷியாவுக்கு பயந்து ஏற்க மாட்டோம்…

Continue Reading... புதினுக்கு நேட்டோ நாடுகள் பயப்படுகின்றன- உக்ரைன்
Posted in Uncategorized

ஐரோப்பாவை கதற விட்ட ரஷியா இராணுவம் – அந்தர் பெல்ட்டி அடித்த நேட்டோ

ஐரோப்பாவை கதற விட்ட ரஷியா இராணுவம் – அந்தர் பெல்ட்டி அடித்த நேட்டோ…

Continue Reading... ஐரோப்பாவை கதற விட்ட ரஷியா இராணுவம் – அந்தர் பெல்ட்டி அடித்த நேட்டோ
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ரசியா தாக்குதல் ஐரோப்பாவில் இராணுவத்தை குவிக்கும் நேட்டோ

ரசியா தாக்குதல் ஐரோப்பாவில் இராணுவத்தை குவிக்கும் நேட்டோ ரசியா இராணுவம் உக்கிரேனுக்குள் நுழைந்துள்ளதால்…

Continue Reading... ரசியா தாக்குதல் ஐரோப்பாவில் இராணுவத்தை குவிக்கும் நேட்டோ
கப்பல் விமானங்கள்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

உக்கிரேனுக்குள் நுழைந்த நேட்டோ கப்பல் விமானங்கள் – பதட்டம் அதிகரிப்பு

உக்கிரேனுக்குள் நுழைந்த நேட்டோ கப்பல் விமானங்கள் – பதட்டம் அதிகரிப்பு உக்கிரேனில் ரஷியா…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்குள் நுழைந்த நேட்டோ கப்பல் விமானங்கள் – பதட்டம் அதிகரிப்பு