மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சீதுவையில் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... சீதுவையில் துப்பாக்கிச் சூடு
ஆயுத கடையில் 100 துப்பாக்கிகள் திருட்டு
Posted in உலக செய்திகள்

ஆயுத கடையில் 100 துப்பாக்கிகள் திருட்டு

,

Continue Reading... ஆயுத கடையில் 100 துப்பாக்கிகள் திருட்டு
வீதியில் நடந்த துப்பாக்கி சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

புத்தளத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு மூவருக்கு காயம்

,

Continue Reading... புத்தளத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு மூவருக்கு காயம்
கட்டு நாயக்காவில் துப்பாக்கியுடன் வெளிநாட்டவர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கட்டு நாயக்காவில் துப்பாக்கியுடன் வெளிநாட்டவர் கைது

,

Continue Reading... கட்டு நாயக்காவில் துப்பாக்கியுடன் வெளிநாட்டவர் கைது
துப்பாக்கி தயாரிக்கும் இடத்தை சுற்றிவளைத்து பொலிஸார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

துப்பாக்கியை வைக்கச்சென்ற அதிகாரிக்கு ஏற்பட்ட நிலை

,

Continue Reading... துப்பாக்கியை வைக்கச்சென்ற அதிகாரிக்கு ஏற்பட்ட நிலை
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொழும்பில் பொலிஸார் துப்பாக்கிப் பிரயோகம்

,

Continue Reading... கொழும்பில் பொலிஸார் துப்பாக்கிப் பிரயோகம்
விவசாயிகளுக்கு வாயு துப்பாக்கி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு வாயு துப்பாக்கி

,

Continue Reading... விவசாயிகளுக்கு வாயு துப்பாக்கி
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

உரகஹா வீதியில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம்

,

Continue Reading... உரகஹா வீதியில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம்
எஹலியகொட OIC துப்பாக்கிச் சூட்டு காயங்களுடன் சடலமாக மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

எஹலியகொட OIC துப்பாக்கிச் சூட்டு காயங்களுடன் சடலமாக மீட்பு

,

Continue Reading... எஹலியகொட OIC துப்பாக்கிச் சூட்டு காயங்களுடன் சடலமாக மீட்பு
வீதியில் நடந்த துப்பாக்கி சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வெலிக்கடையில் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... வெலிக்கடையில் துப்பாக்கிச் சூடு
சிங்கள இராணுவ துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒருவர் பலி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சிங்கள இராணுவ துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒருவர் பலி

,

Continue Reading... சிங்கள இராணுவ துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒருவர் பலி
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

துப்பாக்கி சூடு நபர் மரணம்

,

Continue Reading... துப்பாக்கி சூடு நபர் மரணம்
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஹோட்டலுக்கு அருகில் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... ஹோட்டலுக்கு அருகில் துப்பாக்கிச் சூடு
மோட்டார் குண்டு துப்பாக்கி மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மோட்டார் குண்டு துப்பாக்கி மீட்பு

,

Continue Reading... மோட்டார் குண்டு துப்பாக்கி மீட்பு
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in Uncategorized

துப்பாக்கியுடன் தயாராக நின்றவர் கைது

,

Continue Reading... துப்பாக்கியுடன் தயாராக நின்றவர் கைது
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

துப்பாக்கியுடன் ஒமுல்லைதீவில் ஒருவர் கைது

,

Continue Reading... துப்பாக்கியுடன் ஒமுல்லைதீவில் ஒருவர் கைது
லண்டனில் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட தமிழ்ப் பெண் துஷா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

லண்டனில் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட தமிழ்ப் பெண் துஷா

,

Continue Reading... லண்டனில் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட தமிழ்ப் பெண் துஷா
கொலண்ட் மருத்துவ வளாகத்தில் துப்பாக்கி சூடு
Posted in உலக செய்திகள்

கொலண்ட் மருத்துவ வளாகத்தில் துப்பாக்கி சூடு

,

Continue Reading... கொலண்ட் மருத்துவ வளாகத்தில் துப்பாக்கி சூடு
மாத்தறையில் துப்பாக்கிச்சூடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மீட்டியாகொட பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூடு

,

Continue Reading... மீட்டியாகொட பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூடு
அவிசாவளை துப்பாக்கிச் சூட்டில் இருவர் பலி - மேலும் இருவர் காயம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அவிசாவளை துப்பாக்கிச் சூட்டில் இருவர் பலி – மேலும் இருவர் காயம்

,

Continue Reading... அவிசாவளை துப்பாக்கிச் சூட்டில் இருவர் பலி – மேலும் இருவர் காயம்