30 முட்டையில் ரோல் – பார்த்தா வாயூரும் – வீடியோ


30 முட்டையில் ரோல் – பார்த்தா வாயூரும் – வீடியோ

முப்பது முட்டையில் ரோல் செய்யிறாங்க ,நம்ம ரோல் இல்லைங்க இது வேற .

பார்த்தாலே வாயூரும் அற்புத சமையல்

30 முட்டையில் ரோல்
muittai