எரிபொருள் தர கோரி – மக்கள் போராட்டம்

போராட்டம்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

எரிபொருள் தர கோரி – மக்கள் போராட்டம்

இலங்கையில் நாவின்ன சாந்தி அருகில் மக்கள் எரிபொருளை தரும்படி கோரி


போராட்டத்த்தில் குதித்துள்ளனர்

இதனால அந்தவழி சாலையில் பெரும் போக்குவரத்து தடை ஏற்பட்டுள்ளது ,


பிரதமர் மாறிய நிலையிலும் மக்களின் தற்கால நெருக்கடிகளை இவர்களினாலே தீர்க்க முடியாது போயுள்ளது குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.